חדשותנדל"ן

תכנית מתאר לקיסריה: למעלה מ-4,000 בתי מגורים יבנו ביישוב עד שנת 2035

יעד מרכזי לבנייה למגורים: 1,380 יחידות דיור לפי צפיפות של 5 יחידות לדונם בקרבת מועדון הגולף

תכנית המתאר הכוללנית לקיסריה, שהופקדה בחודש מרץ האחרון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כוללת תוספת של 1,606 יחידות דיור בנוסף ל־2,546 המאושרות כיום לבנייה. סך הכל מדובר בתוספת של 4,152 בתים למגורים ב-15 השנים הבאות.

כזכור, התכנית פורשת חזון תכנוני ליישוב עד לשנת 2035 ונערכה ביחס לצמיחת האוכלוסייה בקיסריה עד ל- 12,500 נפש, כפול ממספר התושבים כיום. לתכנית המתאר הוגשו עשר התנגדויות, ביניהן של ועד התושבים, המועצה האזורית חוף הכרמל, החברה לפיתוח קיסריה, ועוד גופים ואנשים פרטיים שהגישו בחודש יולי התנגדויות לתכנית המתאר לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

בנייה למגורים

תכנית המתאר שהופקדה קובעת, כי הבנייה למגורים בקיסריה תצופף בעתיד, כך שבמתחמי מגורים חדשים צפיפות יחידות דיור ממוצעת תהיה לפחות 5 יחידות דיור לדונם ובשכונות הקיימות 3-4 יחידות דיור לדונם. על פי נספח "בינוי צפיפות", במספר אזורים מוצעת הגדלה של הצפיפות ל- 4.5 יחידות, 5 יחידות ו-6 יחידות דיור לדונם.

"לטובת ניצול יעיל של הקרקע, במתחמי מגורים חדשים צפיפות יחידות הדיור הממוצעת תהיה 5 יחידות דיור לדונם לפחות. בשטחי מגורים חדשים, הנמצאים בתוך מתחמי המגורים קיימים, תהיה הצפיפות הממוצעת 4-3 יחידות דיור לדונם", כך מגדירה התכנית. המשמעות היא שבמתחמים החדשים ייבנו דו-משפחתיים, תלת-משפחתיים וגם דירות בבנייה רוויה ובשכונות הקיימות יוקמו דו־משפחתיים ותלת־משפחתיים.

שלוש הרשויות המנהלות את היישוב קיסריה- הוועד המקומי, המועצה האזורית והחפ"ק הסתייגו מצפיפות הדיור המוצעת.

במסגרת התנגדות שהגיש הוועד לתכנית שהופקדה נכתב: "הוועד סבור כי התכנית המוצעת מאפשרת הגדלת צפיפות המגורים ברמה שתפגע מהותית באופי היישוב הקיים". לכן, מבקש הוועד לרדת לצפיפות של 2 יחידות דיור לדונם בשכונות הקיימות ובשכונות החדשות המתוכננות למגורים, להיצמד להגדרה של 4 יחידות מינימום.

המועצה האזורית, בדומה לוועד, מציינת באשר לבנייה בשכונות ותיקות (שכונה 8) בנייה של 2 יחידות דיור על מגרש בגודל 1.2 דונם ובאזורים חדשים – 4 יחידות דיור לדונם. גם החברה לפיתוח קיסריה ציינה, כי היא שואפת לצפיפות כוללת שלא תעלה על 4 יחידות דיור לדונם.

במתחמים החדשים ייבנו דו-משפחתיים, תלת-משפחתיים וגם דירות בבנייה רוויה ובשכונות הקיימות יוקמו דו-משפחתיים ותלת־משפחתיים
בצילום: מיכאל כרסנטי, מנכ״ל החברה לפיתוח קיסריה

שכונה 8

השכונות הוותיקות והצפוניות של קיסריה (-2-3-4 5-6-7-8-10) מאוגדות בתכנית במתחם 15, אשר לפי התכנית שהופקדה, יבנו בו עוד 126 יחידות דיור. באופן מפורט, החברה לפיתות קיסריה מציינת, כי בתי המגורים ייבנו בלב שכונה 8. התכנית שהופקדה מציעה צפיפות של 5 יחידות לדונם בעוד החפ"ק כותבת במסמך ההתנגדות כי היא תומכת ב-2 יחידות לדונם על מנת "להשתלב במרקם הבינוי הקיים".

מעבר לכך, הבנייה בשכונה תבוא על חשבון שטחים ציבוריים פתוחים. התנגדות ספציפית בנקודה זאת הוגשה בשמו של שיר רויכמן, בעל קרקעות בשכונה עם שני בתים – ברחוב הרימון בקצה הצפוני של שכונה  8. בין אחד המגרשים שברשותו לבין בית-הספר מצוי שטח ציבורי פתוח של כ-220 מטר ומערבה מהבית השני פרוש שטח ציבורי פתוח ונרחב עד לרוטשילד. על פי תכנית המתאר שהופקדה, חלקים גדולים משטחים אלה, המהווים ראות ירוקות במרכז היישוב, יוסבו לבנייה למגורים ולבניית מבנים לצרכי הציבור – מרכז תרבות. התנגדותו של רויכמן עומדת לפתחה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

בנייה למגורים במועדון הגולף

לפי התכנית שהופקדה, מועדון הגולף (מתחם 7) מוגדר כמיועד ל"מלונאות" וליתר דיוק: "מתחם מלונאי אשר יותר בו שילוב היקף מסוים של מגורים", כלומר מתחם המשלב מלונאות ומגורים.

החפ"ק מבקשת בתכנית שהופקדה לא להפריד במתחם זה שטחי מגורים משטחי מלונאות. "תכנית מפורטת תקבע כי תנאי להיתר בנייה למגורים הוא בנייה בפועל של יחידות האכסון", נכתב בתכנית שהופקדה, תוך הפירוט הבא – 150 יחידות אכסון מלונאי, 100 יחידות דיור ושטחי מסחר.

בהתנגדות שהגישה החברה, שינתה את הניסוח וביקשה לתקן את הביטוי "בנייה בפועל" ל"בנייה בד בבד". יוזכר גם כי החברה מבקשת לערוך שינויי מיקומים בשטח מגרשי הגולף, כולל של המועדון עצמו, ולהקים "מבני הלנה לבאי הגולף".

על פי התנגדות הוועד, את המלונאות באזור זה יש להעביר לצד המזרחי של מגרשי הגולף ולא המערבי, זאת כדי לאפשר "רצף יישובי של מגורים וחיבור בין השכונות הצפוניות והדרומיות".

מתחמי מגורים חדשים

באשר לבנייה במתחם למגורים חדשים בקיסריה (מתחם 17), הינה לפי ההגדרה בתכנית "מתחמי מגורים חדשים המשלימים את הרצף היישובי של קיסריה". הכוונה היא לבניית 1,380 יחידות דיור לפי צפיפות של 5 יחידות לדונם בקרבת מועדון הגולף.

על פי התכנית, "מתחם 17, המחולק לשלושה תתי מתחמים, מהווה את מתחם המגורים החדשים של קיסריה". במסמך ההתנגדות של החפ"ק, היא מבקשת "לאפשר גמישות במיקומם והיקפם של שטחים ציבוריים פתוחים ובתנאי שישמר סך השטחים הפתוחים". בנוגע לצפיפות הבנייה במתחם זה, טענתה היא כי 5 יחידות דיור לדונם אינה הולמת את אופי היישוב ומציעה, כאמור, צפיפות כוללת שלא תעלה על 4 יחידות דיור לדונם.

השכונות הדרומיות

באשר לאזורי המגורים בשכונות 9-11-13 (מתחם 16), מציינת החפ"ק בהתנגדות לתכנית המופקדת, כי מאחר שהזכויות הקנייניות במתחם אינן נתונות כולן לבעלות אחת ייתכן מצב שבו אחד מבעלי הזכויות הקנייניות במתחם יממש את תוספת הזכויות המתאפשרת במתחם זה במלואה לשטחיו שלו ולא יאפשר בכך תוספת דומה לשטחיו של האחר במתחם. לכן היא מבקשת תיקון ולפיו, יש להוסיף "הוראה הקובעת מנגנון חלוקה שוויוני של תוספת הזכויות".

דיור מוגן בנאות גולף

במסגרת מסמך ההתנגדויות שהגישה החברה לפיתוח קיסריה, היא מבקשת לפצל את מתחם נאות גולף לשני תאי שטח. בתא השטח הדרומי, על כ-20 דונם מבקשת החפ״ק לאפשר שימוש לדיור מוגן במבנה שתי קומות עם קומת גג. דהיינו ליצור שני מתחמים בנאות גולף – האחד ליחידות אירוח והשני – לדיור מוגן לבני הגיל השלישי.

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תתכנס לדון בהתנגדויות ב-9.9.

כתבות בנושא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button