חדשותקהילה

האינטרנט המהיר לא צפוי להגיע בקרוב לקיסריה

על פי משרד התקשורת, קיסריה לא נכללת במפה הארצית לפריסת הסיבים האופטיים. היישוב יעמוד לבחירת חברות תשתית אחרות עם חיסרון בולט - צפיפות הבינוי בקיסריה אינה כדאית כלכלית

במשרד התקשורת נערכים בימים אלה לפריסת סיבים אופטיים עתידית בכל הארץ. תשתית סיבים משופרת תגביר משמעותית את מהירות הגלישה באינטרנט וכן תאפשר שימוש בו זמני במכשירים ביתיים רבים המחוברים לרשת האינטרנט.

לאחר עיכוב של שנים, פרסם המשרד לאחרונה מתווה פריסה ארצי. מתווה הסיבים האופטיים מעניק פטור לבזק ו HOT מחובת פריסה כלל ארצית ומקנה לבזק את הזכות לבחור היכן לחבר משקי בית לרשת הסיבים שלה. בכל יתר האזורים, אמורים מפעילים אחרים לפרוס וזאת בהסתמך על הקמתה של קרן אוניברסלית, שממומנת על יד כל המפעילים בהיקף של חצי אחוז מהכנסותיהם השנתיות.

היישובים מצפון עד דרום, חולקו ל״עשירונים״ על פי מידת הכדאיות הכלכלית של חיבור האזור לתשתית הסיבים. ערים ויישובים שהוגדרו בעשירונים 9 ו-10, נחשבים ככאלה שהכדאיות הכלכלית לחיבור לתשתית הסיבים בהם נמוכה. יישובים מדרגה 4 ומטה הינם בעלי כדאיות כלכלית וסביר כי יחזירו את ההשקעה בהנחת הסיבים האופטיים. הכדאיות הכלכלית של יישוב נמדדת על ידי מצבו הסוציו-אקונומי ויכולתם הכלכלית של התושבים, אך לא רק.

מרכיב משמעותי נוסף באשר לכדאיות הכלכלית תלוי בצפיפות הבינוי. העלויות הגבוהות ביותר ביחס להחזרים הצפויים מצויות באזורים דלילי אוכלוסין, שהבנייה בהם היא צמודת קרקע – עד שתי קומות. יישוב דוגמת קיסריה, בו הבתים הם צמודי קרקע, יהיה פחות אטרקטיבי לחברות המניחות את תשתית הסיבים האופטיים, דבר העשוי לעכב את הגעת האינטרנט המהיר. עם זאת, בזכות היות קיסריה יישוב מבוסס כלכלית, הוא יכול להיבחר לפרויקט על ידי חברות אחרות (כגון פרטנר, סלקום), ללא סיבסוד הקרן האוניברסלית. 

משרד התקשורת השיב לפניית חדשות קיסריה בנדון, ומסר כי: "במתווה הסיבים שמקדם משרד התקשורת, רוב משקי הבית בישראל יפרסו על ידי חברות התקשורת ללא מימון הקרן האוניברסלית בחמש השנים הקרובות. על כן היות קיסריה יישוב מבוסס מגדיל את הסיכוי לכך שאחת החברות תחליט לפרוס בה סיבים.

״אזורים אשר ייפרסו באמצעות תמרוץ של הקרן האוניברסלית מאופיינים בכדאיות כלכלית נמוכה לפריסה, כאשר חלק ניכר מאזורים אלה, ככל הנראה מאופיינים בבנייה של צמודי קרקע, בהם עלות הפריסה גבוהה פר משק בית.

״ככל שקיסריה לא תיפרס על ידי אחת מחברות התקשורת ותכלל ביישובים הנדרשים לתמרוץ כספי מהקרן האוניברסלית, סביר שהכדאיות הכלכלית של פריסתה תהיה גבוהה יחסית למקומות לא כדאיים אחרים, עקב רמתה הסוציו-אקונומית, המעידה על ביקושים גבוהים יחסית.

 ״עם זאת, סדר הפריסה של האזורים ייקבע באמצעות מכרזים ועל כן איננו יודעים את סדר הפריסה מראש, אולם כאמור זו הערכתנו".

כתבות בנושא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button