חדשותקהילה

לראשונה בקיסריה: נציגי התושבים יוזמים סקר שביעות רצון מקיף

יו"ר ועדת ההסכם המשולש, רפי דהן: "הוועדה החליטה פה אחד לערוך סקר עצמאי של התושבים על ידי התושבים. המטרה שלנו היא לקדם תהליך מדויק והגון במשא ומתן על ההסכם מול החפ"ק"

חברי צוות משא ומתן להסכם קיסריה (ה"הסכם המשולש") עדכנו השבוע את חבריהם בוועדת ההסכם המשולש, בנוגע להסכמות ולנקודות בהן לא הושגה הסכמה בשיחות המתקיימות עם נציגי החברה לפיתוח קיסריה (חפ"ק).

"ועדת ההסכם המשולש" היא ועדה ייעודית שהוקמה ביוזמת הוועד בכדי לנסח הסכם מעודכן לניהול קיסריה לקראת מועד פקיעת ההסכם הנוכחי בעוד כשנה. בצוות המשא ומתן חברים יו"ר הוועדה רפי דהן, רואה חשבון רוני פלג ועורכת דין דורית גלוברמן-קרט.

על פי דהן, במהלך שיחות המשא ומתן עם החפ"ק, מרבה החברה לצטט סקרים שערכה המועצה האזורית חוף הכרמל, ולפיהם 86 אחוזים מתושבי קיסריה מרוצים מניהולה את היישוב. לדבריו, החפ"ק טוענת כי שביעות רצון התושבים מעידה על כך שאין הכרח לנסח הסכם החורג משמעותית מההסכם הקודם ומהאופן בו היא מנהלת את קיסריה קרוב לעשרים שנה. עמדה זאת, הוא מסביר, נמצאת בסתירה לחלק מהדרישות המועלות על ידי נציגי התושבים במהלך המשא ומתן.

רפי דהן: נפל דבר בשבוע שעבר – תכנית המתאר שאושרה זאת רעידת אדמה שעברה מעל ראשם של כל התושבים ביישוב

"חברי הוועדה ערכו דיון לגבי סקרי שביעות הרצון שנעשו בעשרים השנים האחרונות על ידי החפ"ק והמועצה. ברור לכולם כי השאלות שהועברו לנשאלים בסקרים, הנתונים ואופן ניתוחם לא הוצגו במלואם לתושבים", מציין דהן ומוסיף, "הגיעה דרישה לוועדה מתושבים רבים ולכן, החליטה הוועדה, פה אחד, כי על מנת להתקדם באופן מדויק והגון במשא ומתן על ההסכם המשולש, שיקבע את עתיד החיים כאן שנים רבות קדימה, יערך בקיסריה סקר עצמאי של התושבים על ידי התושבים. מטרת הסקר היא לבחון לעומק את שביעות רצונם מאופן ניהול החברה והמועצה את היישוב בתחומי החיים השונים".

בתוך כך, יוזכר כי על פי ההסכם שנחתם ב- 2004 הועברו למעשה כל הזכויות הסטטוטוריות של ועד היישוב לחפ"ק ולכן היישוב מנוהל כפי שהוא מנוהל. לדברי חברי הוועדה, ייתכן וההסכם ההוא היה נכון בעבר, אבל הפורמט אינו הולם את שנת 2022.

דהן אמר לחברי הוועדה שהתקיימה ביום שני ה-23.11.20: "החפ"ק היא חברת נדל"ן. הרווחים שהיא מפיקה מבנייה ופיתוח בתים לשיווק הם בראש מעייניה בעוד לתושבים אין השפעה ואין אמירה בנוגע לבנייה המואצת ביישוב. נפל דבר בשבוע שעבר – תכנית המתאר שאושרה זאת רעידת אדמה שעברה מעל ראשם של כל התושבים ביישוב. בוודאות- בהרבה מקרים אפילו ראשי הוועד לא מודעים לקידום תכניות בנייה וסלילת שבילים והם מגלים אותם רק כשהטרקטורים כבר עובדים בשטח. החברה הרגילה את התושבים לחשוב שהיא יודעת מה נכון ומה טוב עבורם, כי הרי 'קיסריה מכל המקומות'. התשובה של התושבים צריכה להיות – 'לא עוד'. להבנתי, תיקונים בהסכם הקודם לא ישנו את המציאות. רק ביטול ההסכם וחתימה על הסכם חדש יעשו זאת".

רו״ח פלג מציין, כי התרשמות חברי הוועדה היא כי החפ״ק מסרבת להתנהל בשקיפות מול הוועד ומול תושבי קיסריה בכל נושא שאינו קשור במישרין לתקציב הקהילה. ״התייחסות זאת גורמת לתחושה קשה, שמא יש להם מה להסתיר. כל בקשה לחשיפת נתונים הנוגעים לכולנו זוכה לתגובה ׳אנחנו חברה פרטית׳. להבנתי, החפ״ק היא חברה שאמורה לשרת אותנו ולא להיפך״.

עו״ד דורית גלוברמן קרט: אני מאמינה שנצליח לעבור מסע משמעותי שיוביל לתוצאות

עו״ד גלוברמן-קרט הוסיפה: ״גם מסע בן אלף מייל מתחיל בצעד קטן. בשלב זה נעשו צעדים קטנים וראשוניים לכיוון  עתיד טוב יותר לתושבי קיסריה. אני מאמינה שנצליח לעבור מסע משמעותי שיוביל לתוצאות״.

חלק מהנקודות שעלו במשא ומתן עם החברה לפיתוח קיסריה ופירוט ההסכמות והמחלוקות

שיתוף בתכנון התקציב

תחת הכותרת: "ועד התושבים מנהל את היישוב בעזרת ועדות מקצועיות בשיתוף עם החפ"ק" הוסכם – בין חברי צוות המו"מ לבין החפ"ק – כי בתכנון התקציב של היישוב תשתתף ועדת הכספים של הוועד. משמעות הדבר, היא כי יקבע מנגנון משותף לחברה ולוועד לבניית התקציב ליישוב ואישורו. לדברי דהן, סך התקציב יכלול את מלוא המשאבים הכספיים המיועדים לניהול ופיתוח קיסריה, ובהם  דמ"ש (דמי שירותים), החזרי 23 אחוז לקהילה מתשלומי הארנונה המשולמים למועצה האזורית, היטלי השבחה, אגרות והכנסות נוספות. "בנוסף נקבע שיוקם מנגנון דיווח שקוף ומפורט לקיזוז כספים והתחשבנות בין המועצה לחפ"ק על מנת לוודא שניצול הכספים יהיה לטובת התושבים", מדגיש רו״ח פלג.

תקצוב תחזוקה שוטפת

על פי הסכם קיסריה משנת 2004 קיימת חלוקת אחריות בין החפ"ק למועצה האזורית למתן שירותים שונים לתושבים. כך למשל, המועצה אחראית לטיפול בתחומים כגון תברואה, הדברה ומחזור. בפועל, הטיפול בשירותים אלה נעשה על ידי החפ"ק. לכן, הוסכם עם החברה כי בכל הנוגע לתחומי תחזוקה וטיפול שוטף ביישוב הנעשים בפועל על ידי החפ"ק, הרי שתקציבי המימון לתחומים אלה ימצאו מלכתחילה בקופת החפ"ק. לצורך כך, המועצה תעביר תקציבים אלה לחפ״ק. 

הצמדת דמ"ש לארנונה

בשנים האחרונות, העלאת דמ"ש נערכה בכל שנה בצמוד להעלאה בארנונה כפי שהיא מוכתבת על ידי משרד הפנים והמועצה האזורית. צוות המו"מ הגיע להסכמה עם החפ"ק, לפיה עליית הדמ"ש לא תהיה אוטומטית אלא באישור ועד היישוב.

הגדלת הקופה

הוצגה דרישה להעביר לקהילה חלק מהכנסות הדמ"ן (דמי ניהול) המשולמים לחפ"ק על ידי עסקים הנמצאים במרכזים המסחריים ביישוב (שכונה 3, C סנטר בשכונת הגולף ועסקים במועדון הגולף). לטענת צוות המו"מ, תשלומי התושבים מממנים גינון, תאורה, אבטחה וניקיון באזורים המסחריים, הניהול נעשה על ידי מנהלי החפ"ק שעובדים בלאו הכי בחברה המנהלת את היישוב, ולכן יש לעגן כלכלית את תשלומי העסקים עבור השירותים הללו בקבלת סכום לקופת היישוב. החפ"ק מתנגדת לכך בתוקף.  

החברה גם מתנגדת להעברת סכום ליישוב קיסריה מרווחי פארק העסקים קיסריה, כפי שנעשה לאורך שנים לטובת יישובים שונים באזור ולאחרונה גם לקופת מועצה אזורית חוף הכרמל. (נושא זה ידון מול המועצה).

שיווק קרקעות וערך הנדל"ן

לצורך שקיפות בפני התושבים בתחום צמיחת הנדל"ן ביישוב, ביקש צוות המו"מ כי החפ"ק תציג לוח גאנט מפורט. באמצעותו ניתן יהיה לעקוב בכל שנה אחרי בנייה מתוכננת לדיור פרטי ומבני ציבור בכל שכונה ובכל שנה וכן לעקוב אחרי התקדמות הפרויקטים השונים. החפ"ק מתנגדת לכך.

ניהול היישוב

צוות המו"מ טען בשיחות עם החפ"ק כי קיים ערבוב בין ניהול היישוב קיסריה לבין ניהול שאר העסקים של החברה, כולל פארק העסקים קיסריה. התושבים רואים את המציאות בשטח וההרגשה היא של בנייה ללא שליטה, פיתוח שנעשה באמצעות קביעת עובדות בשטח, כלי עבודה שנעים בכבישים וכיכרות באופן מסוכן ופגיעה בתשתיות קיימות.

דהן: "מה שקורה במרכז הקהילתי בשכונה 3 הוא דוגמה מצוינת: החפ"ק עושה שינויים, מעלה את המשרדים לשטחי ציבור למעלה, משכירה את השטחים למטה ל'הולמס פלייס' והכל ללא אישור הוועד מבלי להיוועץ בו בכלל. אני רק מזכיר שישנו הסכם בתוקף עם הברון רוטשילד משנת 1991 לגבי השטחים האלה. פשוט אין דין ואין דיין. לכן תושבים מרגישים שהחברה מתנהלת לפי הלך רוח של 'תפוס כפי יכולתך' ללא מידע שקוף לראשי היישוב ולתושבים. דרוש מנהל ליישוב במאה אחוז משרה״. עוד לדבריו, על משרדי הנהלת היישוב- מינהלת וגופי המועצה המטפלים בקיסריה – להיות ממוקמים בתוך היישוב.

חיובי מים

החפ"ק מגדירה את עצמה כ"ספק מים" ליישוב ומנהלת את מערך חיובי המים, הכנסות והוצאות, באופן שאינו חשוף בפני התושבים. בצוות המו"מ טענו, כי תשתיות המים נבנו והן מתוחזקות מכספי היטלי השבחה מפרויקטים של בניה לאורך השנים. לכן, צוות המשא ומתן מצפה מהחפ"ק לחשוף את הדוחות הכספיים בנוגע לתחום ניהול המים וגביית הכספים. בחפ"ק מתנגדים לכך.

כמו כן, בצוות המו"מ טוענים, כי קיים חשש בנוגע להגדרת שייכות התשתיות ביישוב ושואלים מה יקרה במידה ובעתיד החפ"ק תעזוב את ניהול היישוב, למי תהיה שייכת אז הבעלות על התשתיות? לדברי דהן, יש לעגן סוגיה זאת בהסכם המשולש באופן ברור ובהיר.

אחריות לחינוך

תחום החינוך נמצא, על פי ההסכם מ-2004 באחריות המועצה האזורית חוף הכרמל. עם זאת, בית הספר היסודי קיסריה הציג דרישה לעגן בהסכם את תמיכת החפ"ק בשיפור פני בית הספר, תחזוקה שוטפת ותיקונים במידת הצורך, כמו גם הפחתת עלות השכרת המבנים לגנים השייכים לחפ"ק.

דהן: "ליד מועדון הגולף ומלון דן (תא 7) מתחילים לחשוף את השטח ובקרוב יחלו בבניית 150 יחידות דיור. כולן ישווקו למשפחות עם ילדים. על מנת לספק את הצרכים לכיתות חדשות ולגני ילדים בעוד שלוש שנים, צריך כבר היום לעבוד על תכנון ותכניות. החפ"ק אינה נותנת את הדעת לבעיה שהולכת להיווצר".

בחברה, לעומת זאת, טוענים כי תחום החינוך שייך למועצה האזורית.

יותר ביטחון

במהלך שיחות המו"מ, ביקשו נציגי היישוב לסגור את כל השכונות בשערים 24/7, לאור הצלחת הפיילוט בשכונה 12. החפ"ק השיבה, כי אין כל בעיה לאפשר זאת במידה והמועצה והוועד יאשרו זאת.

חיזוק עסקים מקומיים

צוות המו"מ דורש שיינתנו הטבות ועדיפות לתושבי קיסריה המשתמשים במתקנים ביישוב. דהן: "אתן דוגמה, לא ייתכן שיגיעו תושבים מבנימינה לקאנטרי וישלמו דמי חברות פחות מתושב קיסריה בגלל שהם חברים בקבוצת ׳חבר׳ וכו'. הקאנטרי במקור נבנה עבור התושבים. העיוות הזה דורש תיקון הקובע שתושבי קיסריה לפני כולם״.

בחברה טוענים, שזה נכס של החברה ואין זה מעניינם של התושבים.

שלטי פרסום

חברי צוות המו"מ התייחסו לשלטי הפרסום הממוקמים ברחבי היישוב ומשמשים כעת לשיווק נכסים אותם בונה החפ"ק. בקשתם, לתקן מה שנראה להם כמצב מעוות ולא ראוי, נענתה בתשובה כי החפ"ק מסרבת לדון בסוגיה.

בוועדת ההסכם המשולש חברים:

אופיר מנור – יו"ר ועדת תחבורה מטעם הוועד, ציפי ביטון ישי – יו"ר מועצת הורים בית הספר קיסריה, רו"ח רוני פלג, אילנה סיגל – חברת הנהלת ועד, שמוליק נובהארי – חבר ועד ועומד בראש ועדת נוער, עו"ד דורית גלוברמן-קרט ורפי אדרי, חבר ועד לשעבר. חברי הוועדה מתואמים עם יו"ר הוועד, ליאור בר, וסגנו מושיק סגל והם נוכחים בחלק מישיבות הוועדה.

פרטים נוספים לגבי "הסקר הגדול" ימסרו בקרוב. יו"ר ועדת ההסכם המשולש, רפי דהן, מבקש מהתושבים להשתתף בסקר ולהשיב בכנות על השאלות שיוצגו בו

כתבות בנושא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button